ROBBEDOES

Openheid, Respect

Veiligheid, Plezier, Flexibiliteit

Kinderopvang is een verrijking voor uw kind omdat het positief bijdraagt aan de ontwikkeling op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief gebied.

sample64

PEUTERS

Lees hier over Peuters

Tarieven 2024

Printversie Tarieven 2024
De kosten van de peuteropvang zijn afhankelijk van uw omstandigheden. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt in 3 varianten.

1.   Werkt u (beide)? Dan bent u een zogenoemde tweeverdiener, en heeft u recht
op kinderopvangtoeslag. Ook in andere situaties kunt u hiervoor in aanmerking komen, dat vindt u hier. Deze toeslag vraagt u aan via de Belastingdienst. De kosten die u vergoed krijgt zijn afhankelijk van uw gezinsinkomen, en dus per gezin verschillend. Wilt u weten wat dat in uw situatie betekent? Hier maakt u een proefberekening.

2.   Werkt één van u (kostwinnersgezin) of heeft in ieder geval één van u een uitkering? Dan komt u in aanmerking voor gesubsidieerde peuteropvang. Dit is 6 uur per week, verdeeld over twee ochtenden. U vult hiervoor, bij het inschrijven van uw peuter bij Kindercentrum Robbedoes, een gemeentelijk formulier in. Kindercentrum Robbedoes stuurt dit formulier naar de gemeente. Zij toetst dan of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor gesubsidieerde
peuteropvang en eventueel VVE.

3.   VVE (voor-en vroegschoolse educatie) is onderwijs voor in ons geval peuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun
taalachterstand inhalen of voorkomen dat er een dergelijke achterstand ontstaat. Hier wordt door de gemeente een extra dagdeel gesubsidieerd. Dus in plaats van de hierboven genoemde zes uur, geldt wanneer uw peuter in aanmerking komt voor VVE, dat u 10 uur gesubsidieerd krijgt. U krijgt dit
gratis derde dagdeel ook als u én beide werkt én uw peuter tot de VVE doelgroep behoort.

Tweeverdieners
De kosten per uur zijn € 8,50

Aantal dagdelenAantal uuruurtarief per maand
2 dagdelen8 uur€ 10,25€ 273,26
Hiervoor vragen ouders kinderopvangtoeslag aan.
Gesubsidieerde peuteropvang, ouders vallen niet onder de wet kinderopvang:
Gesubsidieerde peuteropvang 8 uur afhankelijk gezinsinkomen.

Gesubsidieerde peuteropvang & VVE, doelgroepkinderen
€ 0,36

Gratis derde/ vierde dagdeel VVE voor doelgroepkinderen en wetkinderopvang.
Peuteropvang wordt aangeboden tijdens de schoolweken verdeeld over twee dagdelen.

KINDERCENTRUM ROBBEDOES

(0412) 69 23 63
info@kindercentrum-robbedoes.nl

VESTIGINGEN

Kromstraat 122 5345 AE Oss
De Vlasakkers 5 5345 BC Oss

SOCIAL MEDIA