ROBBEDOES
Openheid, Respect
Veiligheid, Plezier, Flexibiliteit

Kinderopvang is een verrijking voor uw kind omdat het positief bijdraagt aan de ontwikkeling op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief gebied.

sample64

Inschrijf Formulier

Klik om naar het formulier te gaan

PEUTEROPVANG ROBBEDOES

Kindercentrum Robbedoes biedt sinds 1999 professionele kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar. Voor kinderen van 0-4 jaar is er de opvangmogelijkheid op ons kinderdagverblijf en kinderen van 4- 13 jaar zijn op onze buitenschoolse opvang (BSO) van harte welkom. Sinds 2013 is hier ook het peuterarrangement aan toegevoegd.   Klik op een onderwerp voor meer informatie
Peuteropvang
Het peuterarrangement is bedoeld voor peuters van 24 tot 48 maanden. Dit arrangement wordt aangeboden tijdens de schoolweken op alle ochtenden van 08.00 tot 12.00 uur.
Doelstelling peuteropvang
Kinderen rond de twee jaar krijgen steeds meer behoefte aan contact met leeftijdsgenootjes. Kinderen leren immers door imitatie. Het is belangrijk dat hier op een adequate manier, onder goede begeleiding, op wordt ingespeeld. Bij Kindercentrum Robbedoes bieden wij om die reden het peuterarrangement aan. Deze vorm van opvang is gericht op kinderen van ouders die geen gebruik maken van volledige kinderopvang, maar wel graag hun kind optimale ontwikkelingskansen bieden. Onze doelstelling is om optimale en professionele opvang te bieden voor kinderen. We bieden diverse gevarieerde spel- en contactmogelijkheden aan. We bieden uw kind tevens ontspanning en de mogelijkheid om zich optimaal te kunnen ontplooien. Naast het spelen en ontmoeten is er bij het peuterarrangement individuele aandacht voor uw kind en hebben onze leidsters een adviserende en signalerende functie. Bij Kindercentrum Robbedoes werken we er hard aan om de kinderen goed voor te bereiden op de overgang van het dagverblijf naar de basisschool. Tijdens het peuterarrangement wordt gewerkt aan de sociale vaardigheden, het functioneren in groepsverband, samenwerken, rekening houden met andere kinderen, delen, op de beurt wachten. Tevens vinden wij het belangrijk om de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de kinderen te vergroten. Wij bieden diverse activiteiten aan die deze doelstellingen ondersteunen. We willen door middel van gevarieerde, seizoensgebonden activiteiten de kinderen de mogelijkheid bieden de dagelijkse omgeving te ontdekken en verkennen.
Werkwijze
Op beide locaties werken wij met gekwalificeerd personeel vanuit onze eigen pedagogische visie. Per groep is er een vaste leiding, en ook bestaat de samenstelling van de groep zo veel mogelijk uit dezelfde kinderen, zodat er een omgeving gecreëerd wordt waarin uw kind zich veilig voelt. Daarbinnen leggen we het accent op het unieke van elk kind om het zich optimaal persoonlijk te kunnen laten ontwikkelen. Spel en activiteiten helpen hier bij. Naast ons vaste team bieden wij aan stagiaires de mogelijkheid hun studie te voltooien en op een groep mee te helpen/ werken.
Eten & Drinken
De kinderen krijgen thee, water en fruit. Er hoeft geen eten en drinken meegebracht te worden. Kinderen die nog niet zindelijk zijn dienen wel eigen luiers mee te nemen.
Ziekte
Wanneer uw kind ziek is en niet naar de peuteropvang komt, horen wij dit graag. U kunt uw kind dan telefonisch afmelden. Mocht uw kind ziek worden tijdens het spelen dan nemen wij contact met u op. Het is niet mogelijk om ziektedagen op een andere dag in te halen. Bij Robbedoes is eveneens deskundigheid aanwezig op het gebied van kinder- EHBO. In geval van nood (bij ziekte of ongeval) zullen wij uw eigen huisarts raadplegen of ons bij de eerste hulp vervoegen.
Hygiënische verzorging
Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat Robbedoes uiterste zorgvuldigheid betracht als het gaat om persoonlijke hygiëne, zowel van uw kind als van de leiding. Tevens wordt het spelmateriaal, meubilair en de ruimtes structureel en goed gereinigd. Wanneer uw kind nog niet zindelijk is en het heeft een luier (met naam) bij zich, wordt het verschoond indien nodig.
Kleding
Geef uw kind gemakkelijk zittende kleding aan die tijdens het spel, binnen en buiten, geen belemmering is voor uw kind. Om verwisseling te voorkomen, zorg ervoor dat de naam van uw kind in zijn/haar jas staat.

KINDERCENTRUM ROBBEDOES

(0412) 69 23 63
info@kindercentrum-robbedoes.nl

VESTIGINGEN

Kromstraat 122 5345 AE Oss
De Vlasakkers 5 5345 BC Oss

SOCIAL MEDIA