ROBBEDOES
Openheid, Respect
Veiligheid, Plezier, Flexibiliteit

Kinderopvang is een verrijking voor uw kind omdat het positief bijdraagt aan de ontwikkeling op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief gebied.

sample64

Inschrijf Formulier

Klik om naar het formulier te gaan

Vier ogen principe

Om de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk te waarborgen passen we binnen Kindercentrum Robbedoes het vier-ogen-principe toe. Dit principe is vanaf juli 2013 verplicht gesteld voor alle kinderdagverblijven en gastouderbureaus en houdt in dat een volwassene altijd moet kunnen meekijken of meeluisteren met een pedagogisch medewerker. De meeste maatregelen hebben wij genomen ruim voordat het vier-ogen-principe bestond, maar om die transparantie ook in theorie vorm te geven willen wij bij deze graag aangeven dat Kindercentrum Robbedoes op de volgende manier werkt.

  • Wij werken in ruim opgezette verticale groepen zodat er altijd meer dan één pedagogisch medewerker op de groep aanwezig is. Om diezelfde reden worden tot 9.00u en vanaf 17.00u de groepen samengevoegd. Daarnaast maken we ook gebruik van de vele stagiaires die Robbedoes rijk is. Mocht het zelfs dan toch nog voorkomen dat een medewerker alleen op de groep staat, bijvoorbeeld tijdens de pauzes of wanneer de groepen in subgroepen worden opgesplitst, dan wordt er altijd gebruik gemaakt van audiovisuele middelen zoals een babyfoon zodat de verschillende groepen met elkaar in verbinding staan. Op de slaapkamers wordt altijd gebruik gemaakt van een babyfoon.
  • De deur tussen de groepsruimte en de verschoonruimte staat open.
  • De leidinggevenden komen vaak onverwachts op de groepsruimtes en ook lopen de pedagogisch medewerkers regelmatig elkaars groepsruimtes binnen zonder te kloppen.
  • We streven heel bewust naar een open aanspreekcultuur waarin eenieder elkaar aanspreekt wanneer er iets opvalt. We communiceren open en problemen zijn bespreekbaar. Iedereen werkt bewust zo transparant mogelijk, men weet van elkaar wie, waar en met wie ze zijn. Wanneer medewerkers op pad gaan met de kinderen, gaat men altijd met tweeën of meer.
  • We hanteren een continue screening op het personeel door ons aan te sluiten bij de nieuwe wet- en regelgeving omtrent de VOG (verklaring omtrent gedrag). Ook maakt deze verklaring actief deel uit van onze werving en selectieprocedure. Zo vragen wij te allen tijde referenties op en zal de eerste werkdag van een nieuwe medewerker altijd pas plaatsvinden na het overleggen van een dergelijke verklaring.
  • Er wordt een vertrouwenspersoon aangesteld waar zowel medewerkers als ouders terecht kunnen met vragen of opmerkingen. Jacqueline Fokkinga zal deze rol vervullen. Zij is bereikbaar op J.Fokkinga@kindercentrum-robbedoes.nl en via 0412-692363.
  • De verplichte Meldcode Kindermishandeling hanteren wij al langer en de uitvoering hiervan valt onder het protocol ‘Vermoeden Kindermishandeling Kindercentrum Robbedoes te Oss’.

Op deze manier willen wij dat het werken met kinderen zo transparant mogelijk georganiseerd blijft.

KINDERCENTRUM ROBBEDOES

(0412) 69 23 63
info@kindercentrum-robbedoes.nl

VESTIGINGEN

Kromstraat 122 5345 AE Oss
De Vlasakkers 5 5345 BC Oss

SOCIAL MEDIA