ROBBEDOES

Openheid, Respect

Veiligheid, Plezier, Flexibiliteit

Kinderopvang is een verrijking voor uw kind omdat het positief bijdraagt aan de ontwikkeling op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief gebied.

sample64

Inschrijf Formulier

Klik om naar het formulier te gaan

Uitleg tarieven 2019 KDV

Het 51-weken (m.i.v 2019 sluiten wij de week waarin de kerstdagen vallen. Vallen deze dagen in het weekend dan vervalt de week sluiting en wordt het dat jaar weer een 52 weken) pakket biedt u, op dagen van plaatsing, het gemak van een heel jaar opvang. Sluit dit pakket echter niet goed aan bij uw situatie? Er is ook de mogelijkheid om te kiezen voor het 48-, 46-, 44- of 40-weken pakket.

48-, 46- of 44 weken pakket*:

Gegarandeerde opvang op dagen van plaatsing gedurende aangegeven weken per jaar.  De aangegeven weken dat uw kind niet komt zijn vrij in te plannen. 

40-weken pakket:

Gegarandeerde opvang op dagen van plaatsing gedurende 40 schoolweken per jaar. Gedurende de twaalf schoolvakantieweken zoals door de gemeente aangegeven zal/zullen uw kind(eren) niet bij Robbedoes zijn.

Informatie en voorwaarden

*Wanneer u kiest voor het 44-, 46– of 48 weken pakket bepaalt u zelf wanneer u de vakantieweken opneemt.

We hanteren slechts een paar eenvoudige regels.

–        De vakantieweken lopen altijd van maandag tot en met vrijdag.

–        U geeft de weken dat uw kind niet komt vóór 1 maart 2019 via een daarvoor bestemd formulier door en via         het ouderportaal. Het formulier is voor onze administratie.

In het ouderportaal bij de planning geeft u door welke weken uw kind niet komt. 

      Voorbeeld: u heeft een contract van 48 weken. Dan geeft u 4 weken door dat uw kind niet komt       Vakantieweken op te nemen voor 1 maart 2019 dienen voor 1 december 2018 opgegeven te worden.

Aangevraagde vakanties kunnen in verband met onze planning slechts in uitzonderlijke gevallen en na overleg met Kindercentrum Robbedoes gewijzigd worden.

–        Wanneer in november onverhoopt blijkt dat u nog onvoldoende vrije weken heeft opgenomen, heeft u de keuze deze in december alsnog op te nemen of op basis van incidentele opvang extra dagen of dagdelen in te kopen.

–        Bij de start van een contract na 1 januari worden de vakantieweken naar rato gerekend en verdeeld.

–        Bij beëindiging van de opvang in het kalenderjaar, vindt er geen verrekening van te veel of te weinig        opgenomen uren plaats.

 

Toch een tekort aan opvang? Het inkopen van extra dagen of dagdelen is mogelijk als de personele bezetting het toelaat. Geef dit tijdig door, op die manier is de kans dat wij voor de opvang kunnen zorgen, zo groot mogelijk. U betaalt voor deze vorm van opvang het reguliere tarief + 15%.

Het ruilen van dagen blijft tot de mogelijkheden behoren. Het aantal aanvragen tot het ruilen van een dag is daarbij afhankelijk van het aantal dagen van plaatsing dat u afneemt. Neemt u bijvoorbeeld twee dagen opvang per week af, dan kunt u per jaar twee maal een ruilaanvraag doen. Het ruilen is mogelijk binnen een periode van vier weken en indien de personele en groepsbezetting het toelaat.

Door facturatie in twaalf maandelijkse termijnen, betaalt u – afgezien van eventuele incidentele extra opvang – iedere maand hetzelfde bedrag. U berekent dat maandbedrag als volgt:  (Uren per keer x uurprijs x aantal dagen per week x aantal weken opvang) / 12

Niet geheel duidelijk? Neem dan gerust contact op met Margriet, Jacqueline of Anne.  Telefoon (0412) 69 23 63 of via e-mail: info@kindercentrum-robbedoes.nl

Printversie uitleg tarieven 2019 KDV

KINDERCENTRUM ROBBEDOES

(0412) 69 23 63
info@kindercentrum-robbedoes.nl

VESTIGINGEN

Kromstraat 122 5345 AE Oss
De Vlasakkers 5 5345 BC Oss

SOCIAL MEDIA