ROBBEDOES

Openheid, Respect

Veiligheid, Plezier, Flexibiliteit

Kinderopvang is een verrijking voor uw kind omdat het positief bijdraagt aan de ontwikkeling op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief gebied.

sample64

Inschrijf Formulier

Klik om naar het formulier te gaan

Uitleg tarieven 2024 KDV

Het 50-weken pakket biedt u, op dagen van plaatsing, het gemak van een heel jaar opvang. Sluit dit pakket echter niet goed aan bij uw situatie? Er is ook de mogelijkheid om te kiezen voor het 46- of 40-weken pakket.
In 2024 heeft u een 50-weken pakket. Dit omdat we de eerste week van januari dicht zijn en de week waarin de Kerst valt (23 t/m 27-12-24).

46- weken pakket*:
Gegarandeerde opvang op dagen van plaatsing gedurende aangegeven weken per jaar.
De aangegeven weken dat uw kind niet komt zijn vrij in te plannen.
Week 1 en week 52 vallen buiten het vakantiepakket.
Deze weken mogen niet voor het vakantiepakket gebruikt worden.
Met dit pakket geeft u nog 4 weken vakantie (afwezigheid) door.

40-weken pakket:
Gegarandeerde opvang op dagen van plaatsing gedurende 40 schoolweken per jaar. Gedurende de twaalf schoolvakantieweken zoals door de gemeente aangegeven zal/zullen uw kind(eren) niet bij Robbedoes zijn.
Informatie en voorwaarden
*Wanneer u kiest voor het 46- weken pakket bepaalt u zelf wanneer u de vakantieweken opneemt.
We hanteren slechts een paar eenvoudige regels.
– De vakantieweken lopen altijd van maandag tot en met vrijdag.
– U geeft de weken dat uw kind niet komt vóór 1 maart 2024 via een daarvoor bestemd formulier door en via het ouderportaal. Het formulier is voor onze administratie.
In het ouderportaal bij de planning geeft u door welke weken uw kind niet komt.
Voorbeeld: u heeft een contract van 46 weken. Dan geeft u 4 weken door dat uw kind niet komt.
Vakantieweken op te nemen voor 1 maart 2024 dienen voor 15 december 2023 opgegeven te worden.
Aangevraagde vakanties kunnen in verband met onze planning slechts in uitzonderlijke gevallen en na overleg met Kindercentrum Robbedoes gewijzigd worden.
– Wanneer in november onverhoopt blijkt dat u nog onvoldoende vrije weken heeft opgenomen, heeft u de keuze deze in december alsnog op te nemen of op basis van incidentele opvang extra dagen of dagdelen in
te kopen.
– Bij de start van een contract na 1 januari worden de vakantieweken naar rato gerekend en verdeeld.
– Bij beëindiging van de opvang in het kalenderjaar, vindt er geen verrekening van te veel of te weinig opgenomen uren plaats.
– De variatie in de contracten is een service van Robbedoes. Is het voor u niet haalbaar om ver van te voren de weken dat uw kind niet komt vast te leggen dan adviseren wij u een 52 weken contract. Op deze manier hebt
u altijd recht op opvang en hoeft u geen vakantie door te geven.
– Neemt u twee dagdelen per week af dan heeft u de keuze tussen een 40 of 52 weken contract. Eén dag is alleen mogelijk op woensdag of vrijdag.
– Na 1 april kunnen er alleen nog 40- of 52 weken contracten afgesloten worden.
– Bij een flexibel contract heeft u altijd een 52 weken contract.

Toch een tekort aan opvang? Het inkopen van extra dagen of dagdelen is mogelijk als de personele bezetting het toelaat. Geef dit tijdig door, op die manier is de kans dat wij voor de opvang kunnen zorgen, zo groot mogelijk. U betaalt voor deze vorm van opvang het reguliere tarief + 15%.

Het ruilen van dagen blijft tot de mogelijkheden behoren. Echter in de basisschool vakanties kan niet geruild worden. Een dag ruilen kan alleen als de groep dit toe laat. Ruilen kan alleen binnen 2 weken van de te ruilen dag (datum). Voorbeeld: wil je 15 mei ruilen dan dient dit te gebeuren tussen 1 en 29 mei. Zie protocol ruilen van dagen.
Door facturatie in twaalf maandelijkse termijnen, betaalt u – afgezien van eventuele incidentele extra opvang – iedere maand hetzelfde bedrag. U berekent dat maandbedrag als volgt:
(Uren per keer x uurprijs x aantal dagen per week x aantal weken opvang)

Niet geheel duidelijk? Neem dan gerust contact op met Margriet, Jacqueline of Anne.
Telefoon (0412) 69 23 63 of via e-mail: info@kindercentrum-robbedoes.nl

Printversie tarievenopbouw 2024

KINDERCENTRUM ROBBEDOES

(0412) 69 23 63
info@kindercentrum-robbedoes.nl

VESTIGINGEN

Kromstraat 122 5345 AE Oss
De Vlasakkers 5 5345 BC Oss

SOCIAL MEDIA