ROBBEDOES
Openheid, Respect
Veiligheid, Plezier, Flexibiliteit

Kinderopvang is een verrijking voor uw kind omdat het positief bijdraagt aan de ontwikkeling op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief gebied.

sample64

Inschrijf Formulier

Klik om naar het formulier te gaan

KINDERDAGVERBLIJF (KDV) ROBBEDOES

ROBBEDOES EN UW KIND

Robbedoes verzorgt kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij streven ernaar een verlengstuk van de thuissituatie te zijn. Uw kind wordt zoveel mogelijk individueel benaderd. Dat betekent onder andere dat een kind pas naar bed gaat als het slaap heeft. Wij handhaven geen vaste rusttijden, we gaan in op de wensen en behoeftes van de ouders en het kind. De kinderen stimuleren wij om deel te nemen aan activiteiten, maar als ze niet willen, hoeven ze niet. Met de kinderen vanaf ongeveer 1 jaar, gebruiken wij de maaltijden op vaste tijden met de groep.

  • Groepsindeling; Groep geel 0 tot 3 jaar, blauw en rood 2 tot 4 jaar.
  • Wisseling van dagen: gaat via het ouderportaal. (niet meer via een briefje)
  • Plaatsing: U krijgt een contract aangeboden als u het eens bent met de algemene voorwaarden en het contract goedgekeurd wordt is het officieel.
  • Flex opvang: 6 weken van te voren aangeven in het ouderportaal.

Klik op een onderwerp voor meer informatie

Werkwijze
Per groep is er een vaste leiding. Ook bestaat de samenstelling van de groep zo veel mogelijk uit dezelfde kinderen, zodat er een omgeving gecreëerd wordt waarin uw kind zich veilig voelt. Daarbinnen leggen we het accent op het unieke van elk kind om het zich optimaal persoonlijk te kunnen laten ontwikkelen. Spel en activiteiten helpen hier bij. Per groep wordt met minimaal drie leidinggevenden gewerkt. Naast ons vaste team bieden wij aan stagiaires de mogelijkheid hun studie te voltooien en op een groep mee te helpen/ werken.
Extra ondersteuning
Op de groepen werken we met het Vroeg en Voorschoolse Educatie programma (VVE) Taalrijk met Uk en Puk. Dit programma biedt extra pedagogische ondersteuning om de ontwikkelingskansen van peuters (2,5 tot 4 jaar) te vergroten. Bij Robbedoes werken we met Uk en Puk met kinderen vanaf 1,5 jaar. Voor kinderen met een risico op een (taal)achterstand in de ontwikkeling worden extra activiteiten aangeboden. Het werken met een VVE-programma biedt natuurlijk niet alleen kansen voor de doelgroepkinderen, alle kinderen uit de groep profiteren van de activiteiten die worden aangeboden.
Plaatsing
Wij gaan uit van een minimumopvang van twee dagdelen. Met twee dagdelen is het mogelijk een goede vertrouwensrelatie op te bouwen tussen uw kind, de leiding en de andere kinderen. Op dinsdag en donderdag is alleen plaatsing mogelijk bij koppeling aan een andere dag. Uw kind mag bij volledige dagopvang maximaal 11 uur per dag op het kinderdagverblijf aanwezig zijn. Bij plaatsing worden deze uren definitief vastgelegd. Flexibele opvang is mogelijk.
Wanneer u akkoord gaat met de u voorgelegde voorwaarden, krijgt u ter ondertekening een contract aangeboden. De inschrijving is officieel nadat u het contract heeft ondertekend.
Eten & Drinken
De benodigde flesvoeding en fruithapjes voor de baby brengt u zelf mee. Het is vanwege de grote diversiteit aan dergelijke voeding voor baby’s ondoenlijk voor Robbedoes hiervoor te zorgen.

Voor de kinderen regelt Robbedoes verschillende momenten waarop gegeten wordt. Zowel ‘s morgens als ‘s middags zal er een koekje, soepstengel en diverse soorten fruit worden gegeten. Bij de broodmaaltijd mogen de kinderen zelf kiezen wat ze graag op hun boterham willen. Wij houden in de gaten dat voor gezond beleg wordt gekozen. Er is een keuze uit melk en fruitsap.
Mag uw kind vanwege medische gronden, geloofsovertuiging, enz. bepaalde levensmiddelen niet eten of drinken, dan willen wij dat graag van u horen zodat wij hiermee rekening kunnen houden.

Groepsindeling
Wij hebben 3 groepen waarvan één groep (geel) voor kinderen van 0-3 jaar met 16 kindplaatsen en twee groepen (blauw en rood) voor kinderen van 2-4 jaar elk met 16 kindplaatsen.
Wisseling van dagen
Het is mogelijk om dagen te wisselen indien de groep dit toelaat. Deze wisseling dient binnen 14 dagen van de te ruilen dag te vallen. Vakantiedagen worden niet gecompenseerd door wisselen van dagen. Wisseling van dagen is niet mogelijk in de reguliere basisschool vakanties. De wisseling van dagen dient schriftelijk te worden aangevraagd voor de daarvoor bestemde formulieren die u kunt vinden in de inkomsthal.
Hygiënische verzorging
Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat Robbedoes uiterste zorgvuldigheid betracht als het gaat om persoonlijke hygiëne, zowel van uw kind als van de leiding. Dat betekent dat uw kind, als het nog niet zindelijk is, regelmatig een luierverschoning krijgt. Ook de bedjes, het servies en het speelmateriaal wordt regelmatig gereinigd.
Is uw kind niet zindelijk, dan brengt u zelf luiers mee. Ongelukjes zitten in een klein hoekje, daarom is het raadzaam dat u een stel reservekleding bij Robbedoes achterlaat ter verschoning. Eventueel vuil geworden kleding geven wij met u mee.

Bij Robbedoes is eveneens deskundigheid aanwezig op het gebied van kinder- EHBO. In geval van nood ( bij ziekte of ongeval) zullen wij uw eigen huisarts raadplagen of ons bij de eerste hulp vervoegen.

Kleding
Geef uw kind gemakkelijk zittende kleding aan die tijdens het spel, binnen en buiten, geen belemmering is voor uw kind. Om verwisseling te voorkomen, zorg ervoor dat de naam van uw kind in zijn/haar jas staat.
Flexibele opvang
Een ideale uitkomst voor u als werkende ouder(s) is de flexibele opvang.
Robbedoes biedt twee soorten flexibele opvang. Flexibele opvang omvat altijd twee dagen per week.
Flexibele halve dagopvang is niet mogelijk.
1. U neemt iedere week twee dagen (4 dagdelen) flexibele opvang af. De dagen
kunnen per week variëren, maar beslaan altijd twee dagen per week.
2. De dagen moeten zes weken van tevoren bij ons bekend zijn. De kosten zijn de
prijs volgens de prijslijst plus 15 %.
3. U mag, bij minimale afname van twee dagen, (4 dagdelen) zelf bepalen wanneer u
deze dagen opneemt. Het kan dus zijn dat u de ene week uw kind één dag bij ons
onderbrengt en de week er na gebruikt maakt van drie dagen opvang. U kunt het
totaal aantal dagen van één maand geheel naar eigen keuze indelen. Het is echter
de bedoeling dat er elke week één dag (2 dagdelen) opvang afgenomen wordt.

De dagen moeten zes weken van tevoren bij ons bekend zijn.
De kosten zijn de prijs volgens de prijslijst plus 20 %.

KINDERCENTRUM ROBBEDOES

(0412) 69 23 63
info@kindercentrum-robbedoes.nl

VESTIGINGEN

Kromstraat 122 5345 AE Oss
De Vlasakkers 5 5345 BC Oss

SOCIAL MEDIA