Disclaimer

Deze website werd en wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die kindercentrum Robbedoes aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Kindercentrum Robbedoes sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.kindercentrum-robbedoes.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.kindercentrum-robbedoes.nl te kunnen raadplegen.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van kindercentrum Robbedoes (ook niet via een eigen netwerk).