ROBBEDOES

Openheid, Respect

Veiligheid, Plezier, Flexibiliteit

Kinderopvang is een verrijking voor uw kind omdat het positief bijdraagt aan de ontwikkeling op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief gebied.

sample64

Inschrijf Formulier

Klik om naar het formulier te gaan

Tarieven Opbouw

Uitleg tarieven 2016 BSO
Het meeste van wat u op het vernieuwde tarievenoverzicht ziet, is u al bekend. De verschillende vormen van buitenschoolse opvang (BSO) zoals voorschoolse (VSO), tussenschoolse (TSO) en naschoolse opvang (NSO) kunnen per basisschool verschillen i.v.m. het continue rooster. Dit vindt u op het tarievenoverzicht bij de uittijden.

Er is de mogelijkheid om, naast de Regulier BSO-opvang 40 weken, een aangepast aantal vakantieweken af te nemen. Naast de reguliere BSO-opvang van 40 weken biedt de bekende 12-weken Vakantieopvang BSO u het gemak van een heel jaar opvang tijdens de dagen van plaatsing. Dit is inclusief gegarandeerde opvang voor alle studie- en ADV dagen (op dagen van plaatsing van uw kind(eren). Sluit dit pakket echter niet optimaal aan bij uw situatie? Kies dan voor 4*, 6* of 8* weken vakantieopvang BSO. De maandprijs voor deze verschillende vormen is terug te vinden op het tarievenoverzicht.

Informatie en voorwaarden
Wanneer u kiest voor het 4-, 6- of 8 weken vakantieopvang bepaalt u zelf welke vakantieweken u opneemt.

We hanteren slechts een paar eenvoudige regels.
– De vakantieweken lopen altijd van maandag tot en met vrijdag.
– De vakantieweken voor een kind bij de buitenschoolse opvang vallen in de schoolvakanties.
– U geeft de weken dat uw kind wel gebruik maakt van vakantieopvang BSO vóór 1 maart 2016 via een daarvoor bestemd formulier door. Vakantieweken die u op wilt nemen voor 1 maart 2016 dienen voor 1 december 2015 opgegeven te worden.

– Aangevraagde vakanties kunnen in verband met onze planning slechts in uitzonderlijke gevallen en na overleg met Kindercentrum Robbedoes gewijzigd worden.
– Wanneer in november onverhoopt blijkt dat u nog onvoldoende vrije weken heeft opgenomen, worden deze tegen het tarief van incidentele opvang gefactureerd.
– Bij de start van een contract na 1 januari worden de vakantieweken naar rato gerekend en verdeeld.
– Bij beëindiging van de opvang in het kalenderjaar, vindt er geen verrekening van te veel of te weinig opgenomen vakantie-uren plaats.

Toch een tekort aan opvang? Het inkopen van extra dagen of dagdelen is mogelijk als de personele bezetting het toelaat. Geef dit, ook in het geval van studie- en ADV dagen, tijdig door. Op die manier is de kans dat wij voor de opvang kunnen zorgen, zo groot mogelijk. U betaalt voor deze vorm van opvang het reguliere tarief + 15%.
Deze prijzen staan ook uitgewerkt op het tarievenoverzicht. Deze vindt u bij EXTRA OPVANG als het gaat over extra opvang binnen de schoolweken, of EXTRA HELE of HALVE dagopvang wanneer het gaat over extra opvang in de vakanties of tijdens studie- en ADV dagen.

Door facturatie in twaalf maandelijkse termijnen, betaalt u – afgezien van eventuele incidentele extra opvang – iedere maand hetzelfde bedrag.
U berekent dat maandbedrag voor vakantie-opvang als volgt:
(Uren per keer x uurprijs x aantal dagen per week x aantal weken vakantieopvang) / 12.
Neemt u ook reguliere BSO-opvang af? Vergeet dit dan niet bij elkaar op te tellen om zo tot uw totale maandelijks bedrag te komen.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met Margriet, Jacqueline of Anne.

Telefoon (0412) 69 23 63 of via e-mail: info@kindercentrum-robbedoes.nl

KINDERCENTRUM ROBBEDOES

(0412) 69 23 63
info@kindercentrum-robbedoes.nl

VESTIGINGEN

Kromstraat 122 5345 AE Oss
De Vlasakkers 5 5345 BC Oss

SOCIAL MEDIA