ROBBEDOES

Openheid, Respect

Veiligheid, Plezier, Flexibiliteit

Kinderopvang is een verrijking voor uw kind omdat het positief bijdraagt aan de ontwikkeling op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief gebied.

sample64

Inschrijf Formulier

Klik om naar het formulier te gaan

Tarieven Opbouw

Uitleg tarieven 2024 BSO

Het meeste van wat u op het vernieuwde tarievenoverzicht ziet, is u al bekend. De verschillende vormen van buitenschoolse opvang (BSO) zoals voorschoolse (VSO) en naschoolse opvang (NSO) kunnen per basisschool verschillen i.v.m. het continue rooster. Dit vindt u op het tarievenoverzicht bij de uittijden.
Er is de mogelijkheid om, naast de Regulier BSO-opvang 40 weken, een aangepast aantal vakantieweken af te nemen. Naast de reguliere BSO-opvang van 40 weken biedt de bekende 10-weken Vakantieopvang BSO u het gemak van een heel jaar opvang tijdens de dagen van plaatsing. Dit is inclusief gegarandeerde opvang voor alle studie- en ADV dagen (op dagen van plaatsing van uw kind(eren). Sluit dit pakket echter niet optimaal aan bij uw situatie? Kies dan voor 4* weken vakantieopvang BSO.
Week 1 en week 52 vallen in 2024 buiten het vakantiepakket.
Deze weken mogen niet voor het vakantiepakket gebruikt worden.
De maandprijs voor deze verschillende vormen is terug te vinden op het tarievenoverzicht.

Informatie en voorwaarden
*Wanneer u kiest voor het 6- weken vakantieopvang bepaalt u zelf welke vakantieweken u opneemt.
Week 1 en week 52 vallen buiten het vakantiepakket.
Deze weken mogen niet voor het vakantiepakket gebruikt worden.
We hanteren slechts een paar eenvoudige regels.
– De vakantieweken lopen altijd van maandag tot en met vrijdag.
– De vakantieweken voor een kind bij de buitenschoolse opvang vallen in de schoolvakanties.
– U geeft de weken dat uw kind wel gebruik maakt van vakantieopvang BSO vóór 1 maart 2024 via een daarvoor bestemd formulier door en via het ouderportaal. Het formulier is bestemd voor onze administratieverwerking.
In het ouderportaal bij de planning geeft u door welke weken u gebruik gaat maken van opvang tijdens de vakantie. U hoeft niets te doen als uw kind(eren) niet komen tijdens de vakantie!
Wordt de opvang tijdens de vakantie niet doorgegeven dan kunnen wij geen opvang garanderen!
Vakantieweken die u op wilt nemen voor 1 maart 2024 dienen voor 15 december 2023 opgegeven te worden.
– Aangevraagde vakanties kunnen in verband met onze planning slechts in uitzonderlijke gevallen en na overleg met Kindercentrum Robbedoes gewijzigd worden.
– Wanneer in november onverhoopt blijkt dat u nog onvoldoende vrije weken heeft opgenomen, worden deze tegen het tarief van incidentele opvang gefactureerd. De niet gebruikte weken vervallen.
– Bij de start van een contract na 1 januari kan alleen een 12 weken vakantiepakket afgenomen worden. Per januari van het nieuwe jaar kunt u kiezen voor een ander vakantiepakket.
– Bij beëindiging van de opvang in het kalenderjaar, vindt er geen verrekening van te veel of te weinig opgenomen vakantie-uren plaats.
– De variatie van contracten is een service van Robbedoes. Is het voor u niet haalbaar om ver van te voren de weken dat uw kind komt vast te leggen dan adviseren wij u een 12 weken vakantie pakket te nemen. Op deze manier hebt u altijd recht op vang op de contractueel vastgelegde dagen. U geeft dan in alle vakanties door dat uw kind komt.
– Neemt u één dag per week af dan is alleen 40 of 52 weken pakket mogelijk. Eén dag opvang is alleen mogelijk op woensdag of vrijdag.
– Bij een flexibel contract neemt u 40 weken af en is er in de basisschoolvakanties geen opvang.

Toch een tekort aan opvang? Het inkopen van extra dagen of dagdelen is mogelijk als de personele bezetting het toelaat. Geef dit, ook in het geval van studie- en ADV dagen, tijdig door. Op die manier is de kans dat wij voor de opvang kunnen zorgen, zo groot mogelijk. U betaalt voor deze vorm van opvang het reguliere tarief + 15%.
Deze prijzen staan ook uitgewerkt op het tarievenoverzicht. Deze vindt u bij EXTRA OPVANG als het gaat over extra opvang binnen de schoolweken, of EXTRA HELE of HALVE dagopvang wanneer het gaat over extra opvang in de vakanties of tijdens studie- en ADV dagen.
Extra opvang in de schoolvakanties wordt één week van te voren toegezegd.

Door facturatie in twaalf maandelijkse termijnen, betaalt u – afgezien van eventuele incidentele extra opvang – iedere maand hetzelfde bedrag. U berekent dat maandbedrag voor vakantie-opvang als volgt:
(Uren per keer x uurprijs x aantal dagen per week x aantal weken vakantieopvang) / 12.

Neemt u ook reguliere BSO-opvang af? Vergeet dit dan niet bij elkaar op te tellen om zo tot uw totale maandelijks bedrag te komen.
Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met Margriet, Jacqueline of Anne.

Telefoon (0412) 69 23 63 of via e-mail: info@kindercentrum-robbedoes.nl

Printversie uitleg tarieven 2024 BSO

KINDERCENTRUM ROBBEDOES

(0412) 69 23 63
info@kindercentrum-robbedoes.nl

VESTIGINGEN

Kromstraat 122 5345 AE Oss
De Vlasakkers 5 5345 BC Oss

SOCIAL MEDIA