ROBBEDOES
Openheid, Respect
Veiligheid, Plezier, Flexibiliteit

Kinderopvang is een verrijking voor uw kind omdat het positief bijdraagt aan de ontwikkeling op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief gebied.

sample64

Inschrijf Formulier

Klik om naar het formulier te gaan

Oudercommissie

Kindercentrum Robbedoes heeft een oudercommissie die zowel voor de ouders van het kinderdagverblijf als de ouders van de BSO een klankbord is. De oudercommissie is betrokken bij het opstellen en evalueren van bijvoorbeeld het pedagogisch werkplan en de veiligheid- en gezondheidsplannen van Robbedoes. Daarnaast organiseert de oudercommissie in samenwerking met het team themabijeenkomsten voor alle ouders en helpen ze met de voorbereiding en uitvoering van allerlei activiteiten.
De oudercommissie staat open voor vragen, opmerkingen, tips, adviezen van iedere ouder betrokken bij Robbedoes. Wilt u iets onder de aandacht brengen?
Stuur een email aan: ocrobbedoes@gmail.com. Of spreek een van de leden persoonlijk aan.

Leden oudercommissie

Sabine Twigt

Erik Maas

Michelle vd Heijden

Suzanne Wagemakers

Paul Langenhuizen.

Zelf in de oudercommissie?
Robbedoes en de oudercommissie vinden het erg belangrijk dat er ouders meedenken en meepraten over de kwaliteit van de opvang. U kunt hier een bijdrage aan leveren door zitting te nemen in de oudercommissie. Dan bent u direct betrokken bent bij beleid, kwaliteit en continuïteit binnen de opvang van uw kind.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het functioneren van de oudercommissie of wilt u lid worden van de oudercommissie, neem dan contact op via mail met info@kindercentrum-robbedoes.nl of spreek Anne Bosch aan.

KINDERCENTRUM ROBBEDOES

(0412) 69 23 63
info@kindercentrum-robbedoes.nl

VESTIGINGEN

Kromstraat 122 5345 AE Oss
De Vlasakkers 5 5345 BC Oss

SOCIAL MEDIA