ROBBEDOES
Openheid, Respect
Veiligheid, Plezier, Flexibiliteit

Kinderopvang is een verrijking voor uw kind omdat het positief bijdraagt aan de ontwikkeling op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief gebied.

sample64

Inschrijf Formulier

Klik om naar het formulier te gaan

Openingstijden BSO

Onze buitenschoolse opvang is bestemd voor kinderen in de basisschoolleeftijd en biedt ook voorschoolse tussenschoolse en naschoolse opvang.

VSO (voorschoolse opvang)
maandag tot en met vrijdag, van 06.45 tot 08.30 uur.

NSO (naschoolse opvang)
maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 18.30 uur
woensdag en vrijdag van 12.30 tot 18.30 uur

Vakantieopvang
maandag tot en met vrijdag, van 06.45 tot 18.30 uur.

KINDERCENTRUM ROBBEDOES

(0412) 69 23 63
info@kindercentrum-robbedoes.nl

VESTIGINGEN

Kromstraat 122 5345 AE Oss
De Vlasakkers 5 5345 BC Oss

SOCIAL MEDIA