ROBBEDOES
Openheid, Respect
Veiligheid, Plezier, Flexibiliteit

Kinderopvang is een verrijking voor uw kind omdat het positief bijdraagt aan de ontwikkeling op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief gebied.

sample64

Inschrijf Formulier

Klik om naar het formulier te gaan

BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) ROBBEDOES

Uw kind wordt of is 4 jaar?

Als uw kind naar de basisschool gaat kunt u voor de opvang buiten schooltijd gebruik maken van buitenschoolse opvang (BSO). De hoofdlocatie van de BSO is gelegen aan De Vlasakkers 5. We hebben 3 mooie ruimtes in basisschool “Het Baken”. De ruimtes grenzen aan de buitenspeelplaats en wij gebruiken van de inpandige gymzaal. Daarnaast heeft Robbedoes bij het kinderdagverblijf aan de Kromstraat ruimte voor BSO die, afhankelijk van vraag en mogelijkheden, opvang verzorgt voor en na schooltijd. De voorschoolse opvang vindt altijd plaats op de Kromstraat. Soms wordt op woensdag hier ook de naschoolse opvang aangeboden.

Klik op een onderwerp voor meer informatie

Wat houdt buitenschoolse opvang in?
BSO biedt kinderen een veilige “thuishaven”. Professionele medewerkers zorgen voor de opvang van uw kind en voor een leuk, actief en creatief vrijetijd programma. Na schooltijd start in een huiselijke sfeer de middag met gezamenlijk iets eten en drinken en verhalen vertellen over de schooldag. Daarna bepalen de kinderen zelf wat ze gaan doen en met wie ze dat gaan doen. Robbedoes biedt hierin vele keuzes, van een volle spelletjes- en knutselkast tot, onder begeleiding, sporten in de gymzaal.
Pc’s zijn er niet, een tv is wel aanwezig maar slechts zelden aan. Wij streven naar een leuke, actieve en creatieve middag. In de vakanties zijn de kinderen er meestal hele dagen en zijn er speciale activiteiten programma′s.
De opvang mogelijkheden
Het BSO-aanbod kent een aantal afnamemogelijkheden.
1. Voorschoolse opvang: opvang voor aanvang van de schooltijd gedurende de
schoolweken. Dit aanbod kan alleen afgenomen worden in combinatie met een
andere BSO-afname.
De kinderen dienen uiterlijk 08.00 uur op de locatie Kromstraat aanwezig te zijn.
2. Hele dagopvang: opvang voor vakantie en studie/roostervrije dagen.
3. Halve dagopvang: opvang voor de woensdag- of vrijdagmiddag, of vakantieopvang
voor de morgen of middag met een maximum van 5,5 uur.
4. Naschoolse opvang: opvang na schooltijd.
5. Alleen vakantieopvang.
Samenstelling van de groep
We werken wij in de BSO met 2 leeftijdsgroepen. We hebben de groepen ingedeeld als volgt: bij “De Bengels” verblijven de basischoolgroepen 1, 2 en 3. Bij “De Bikkels” vinden we de overige basisschool groepen.
Wat bieden wij uw kind?
De kinderen verblijven in de BSO ruimte. Zij krijgen activiteiten en spelmateriaal aangeboden dat op hun mogelijkheden en capaciteiten is afgestemd. Na school krijgen de kinderen iets te drinken en te eten en kunnen daarna – afhankelijk van hun eigen plannen of energie – invulling geven aan vrije tijd. De groepsruimte kan dienen als huiskamer waar kinderen lekker luieren, spelletjes doen of wat kletsen met de groepsleid(st)er. Buiten voetballen, skaten, touwtje springen of gezellig picknicken op een mooie dag. Een en ander is afhankelijk van de interesse van de kinderen en de mogelijkheden in de omgeving.
Vervoer van en naar school
Kinderen komen op verschillende manieren naar de BSO. Soms komen de kinderen zelf, anderen gaan met de auto/ taxi of busje en weer een groep wordt opgehaald door de leid(st)er/stagiaire. De directie bepaalt welke scholen vallen binnen de vervoersroute en welke criteria gelden voor het gebruik van het vervoer. De scholen waar wij mee samenwerken zijn: de Sterrebos, de Kennedy, de Link, de Lockaert, de Polderhof, de Korenaer en de Hertogin Johanna Locatie V.
Groep versus individuele kind
Hoewel spelen in een groep belangrijk is, zijn wij ons er ook van bewust dat eenheid in de groep niet een allesbepalende factor mag zijn. Kinderen van 4 jaar en ouder hebben behoefte aan luieren na school en een leuk, actief en creatief vrijetijd programma onder professionele leiding. Maar ook even rustig vertellen over je ervaringen op school, samen met de groepsleid(st)er een moeilijke som afmaken, lekker voorgelezen worden of samen praten over ruzie op school of een zieke opa.

KINDERCENTRUM ROBBEDOES

(0412) 69 23 63
info@kindercentrum-robbedoes.nl

VESTIGINGEN

Kromstraat 122 5345 AE Oss
De Vlasakkers 5 5345 BC Oss

SOCIAL MEDIA