ROBBEDOES

Openheid, Respect

Veiligheid, Plezier, Flexibiliteit

Kinderopvang is een verrijking voor uw kind omdat het positief bijdraagt aan de ontwikkeling op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief gebied.

KDV

Robbedoes verzorgt kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij streven ernaar een verlengstuk van de thuissituatie te zijn.

PEUTERS

Kindercentrum Robbedoes biedt sinds 1999 professionele kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar.

BSO

Als uw kind naar de basisschool gaat kunt u voor de opvang buiten schooltijd gebruik maken van buitenschoolse opvang.

WELKOM BIJ

ROBBEDOES

In onze pedagogische visie vormen 4 doelen de uitgangspunten van ons pedagogisch handelen. Namelijk het bieden van een veilige omgeving, het gericht zijn op de ontwikkeling door samen spelen, leren en genieten, zo veel mogelijk met ouders samen vorm gegeven en oog hebben voor elkaar. Kindercentrum Robbedoes is dan ook aanvulling op uw opvoeding.

 

robbedoes

Beleid Robbedoes

Lees over ons beleid

robbedoes foto's

Rekentool Robbedoes

robbedoes foto's

Vacatures Robbedoes

Bekijk hier onze vacatures

KINDERCENTRUM ROBBEDOES

(0412) 69 23 63
info@kindercentrum-robbedoes.nl

VESTIGINGEN

Kromstraat 122 5345 AE Oss
De Vlasakkers 5 5345 BC Oss

SOCIAL MEDIA