inschrijfformulier
Kromstraat 122  5345 AE Oss
De Vlasakkers 5  5345 BC Oss

(0412) 69 23 63


info@kindercentrum-robbedoes.nl

WELKOM BIJ KINDERCENTRUM ROBBEDOES

Kinderopvang is een verrijking voor uw kind omdat het positief bijdraagt aan de ontwikkeling op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief gebied.

In onze pedagogische visie vormen 4 doelen de uitgangspunten van ons pedagogisch handelen. Namelijk het bieden van een veilige omgeving, het gericht zijn op de ontwikkeling door samen spelen, leren en genieten, zo veel mogelijk met ouders samen vorm gegeven en oog hebben voor elkaar. Kindercentrum Robbedoes is dan ook aanvulling op uw opvoeding.

Daarnaast is er ook de BSO van Kindercentrum Robbedoes, waar na schooltijd de kinderen met onze eigen Robbedoes auto’s worden opgehaald. Daarna kunnen ze met de BSO leid(st)ers nog een aantal gezellige uurtjes door te brengen of zich uit te leven in de gymzaal of buiten.

Kindercentrum Robbedoes is gespecialiseerd in flexibele opvang en hanteert ruime openingstijden.


CONTACT    |    DISCLAIMER
Kindercentrum Robbedoes op Facebook
Kindercentrum Robbedoes op Twitter